Toto je ukážkový Blog na testovacie účely. Články postupne upravujeme
Energia pre zdravie s inováciami a vzdelaním k slobode

Zrkadlové neuróny a ich význam

Vzdelávanie Zrkadlové neuróny a ich význam

V nasledujúcom článku a v priloženom videu sa dozviete o zrkadlových neurónoch a ich význame.

Nestrácajte čas hľadaním prekážky, možno žiadna neexistuje.

Ukladá si náš mozog spomienky, ktoré sme sami nezažili?

Náš mozog si ukladá spomienky na určité činnosti aj keď sme ich sami nezažili alebo nevykonávali. Za túto zvláštnu schopnosť je zodpovedná špeciálna skupina neurónov v našom mozgu. Nazvali ich „Zrkadlové neuróny“. 

Aké pokroky nám pomáhajú robiť Zrkadlové neuróny?

Ak chceme zlepšiť svoje schopnosti, stačí, ak budeme intenzívne pozorovať iných a získané poznatky začleníme do sveta našich skúseností. Zrkadlové neuróny nám pomáhajú robiť veľmi rýchle pokroky. Niekedy pri pozorovaní dokonca úplne strácame odstup a sme s danou činnosťou spojením telom i dušou. Aj za to sú zodpovedné tieto zrkadlové neuróny. Keď sa napríklad stotožníme s nejakým športovcom, začneme s ním rezonovať. Bez toho, aby sme si to plne uvedomovali, sme s činnosťou spätí, akoby sme ju sami prežívali.

Zrkadlové neuróny nám, teda umožňujú vcítiť sa do inej osoby. Sú zodpovedné za to, že hranice medzi nami a inými osobami miznú. Cítime vnútorný súcit, nechuť alebo šťastie a tieto pocity dokážeme pochopiť a naplniť. Predovšetkým však získavame skúsenosti z týchto našich vzorov ako, keby sme ich sami prežívali.

Využívajú športovci Zrkadlové neuróny?

Mnohí dnešní športovci prijali tento poznatok o zrkadlových neurónoch za svoj a používajú ho ako „Mentálny tréning“. Dlho pred začiatkom skutočných pretekov si v mysli prechádzajú všetky pohyby počas pretekov, až, kým sa nestanú ich druhou prirodzenosťou.

Musia si v sebe vybudovať rezonančné pole „Víťazstva“, A čím intenzívnejšie sa v mysli nastavíme na vytúžený cieľ, čím intenzívnejšie si „Víťazstvo“ Premyslíme a necháme ho prebehnúť pred svojím vnútorným zrakom, tým dokonalejšie rozvinieme rezonančné pole, ktoré vysielame a ostatní prijímajú. Týmto spôsobom priťahujeme do svojho života ľudí, ktorí nám pomôžu dosiahnuť naše ciele. Okrem toho sa celé naše telo pripraví na želanú udalosť.

Môžu nám Zrkadlové neuróny zlepšiť život?

Ak chcete byť bohatší, obklopte sa ľuďmi, ktorí už nazhromaždili určité množstvo majetku. Ak chcete mať šťastné a dlhotrvajúce partnerstvo, vyhľadávajte blízkosť párov, ktoré spolu žijú harmonicky a šťastne. Ak sa chcete venovať určitému povolaňiu, obklopte sa ľuďmi, ktorí toto povolanie vykonávajú. Nielenže sa vaša vlastná vibračná energia posunie želaným smerom, ale prostredníctvom zrkadlových neurónov získate nové, doteraz nepoznané skúsenosti. Každá informácia, každá správa a každá komunikácia má vplyv na našu DNA a zanecháva stopy v celej našej bunkovej štruktúre.

Aký vplyv majú na nás správy v médiách?

Správy v médiách nie sú ničím iným ako zbierkou negatívnych posolstiev, ktoré systém využíva na to, aby nás udržal v stave malátnosti, depresie a beznádeje. Počúvame o nezamestnanosti, klimatických katastrofách, energetickej kríze, krachu bánk, teroristických útokoch a možnosti, že sa sami staneme ďalším terčom. To je však len malý výber desivých scenárov, s ktorými nás večer, čo večer posielajú do postele. Po tom, čo nám predstavia najhoršie správy doplnenými bezcitnými zábermi z celého sveta, sa moderátor usmeje a popraje nám dobrú noc.

Správy v televízii a v novinách sú najlepšími prostriedkami na šírenie a posilňovanie strachu. Prostredníctvom nich diváci žijú v neustálom pocite ohrozenia. Ich telá sú ním úplne zahltené. Cítia sa čoraz slabší a bezmocnejší a čoskoro už neuvidia žiadne ďalšie vyhliadky. Keď sú pohltení touto energiou strachu, priťahujú do svojho života ďalšie skúsenosti, ktoré ich strach potvrdia. Pamätajte si – priťahujú sa rovnaké vlastnosti.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo vám nie sú predkladané pozitívne správy plného úspechu a povzbudenia? Veď každý deň sa deje toľko radostných a inšpiratívnych udalostí. Systém však nechce, aby ste boli silní, zdraví, odhodlaní a úspešní. Preto musíte konečne vziať svoj život do vlastných rúk a začať vytvárať správne rezonančné polia aj pomocou Zrkadlových neurónov !

Zdielaj: