Toto je ukážkový Blog na testovacie účely. Články postupne upravujeme
Energia pre zdravie s inováciami a vzdelaním k slobode

Čo sú to Záporné ióny a ako vznikajú?

Energia Čo sú to Záporné ióny a ako vznikajú?

Ako vznikajú záporné ióny?

Aby sme pochopili, čo sú to záporné ióny, alebo ako ich niektorí vedci nazývajú  “ VZDUŠNÉ VITAMÍNY “ , musíme najprv pochopiť , čo sú to atómy.

Atómy sú základným stavebným prvkom každej neživej veci, ale aj živého organizmu. Atómy sa skladajú z atomového jadra, ktorí obsahuje kladne nabité protóny (+) a neutrálne neutróny. Okolo atomoveho jadra obiehajú záporne nabité elektróny (). Atóm v základnom stave má počet protónov (+) a elektrónov () rovnaký. Takýto atóm nazývame neutrálny.                                

Neutrálny Atóm

Aké majú Atómy vlastnosti?

Atómy môžu získavať, alebo strácať elektróny. Môžu sa tiež viazať na iné atómy a vytvárať tak molekuly. Napriklad voda H2O  je molekula zložená z dvoch atómov vodíka, čo predstavuje H2 a jedného atómu kyslíka, čo je časť O. Spolu tvoria H2O.

Atómy ktoré strácajú elektróny, ktoré obiehajú okolo jadra, získavajú kladne nabitý elektrický náboj a vzniká tak pozitívny iON pre naše zdravie škodlivý.                 

                                                              

Pozitívny ión

Pozitívny ion je atóm alebo molekula, ktorá má kladný náboj. Tento náboj môže byť získaný odobratím jedného alebo viacerých elektrónov, ktoré obiehali okolo jadra. Pozitívne ióny sú často tvorené z kovových prvkov, ktoré sa nachádzajú na ľavej strane periodického systému prvkov, pretože tieto prvky majú tendenciu odovzdávať elektróny a tvoriť kladné ióny. Príkladom pozitívneho iónu je napríklad natriumový ión Na+, ktorý vznikne odobratím jedného elektrónu z atómu sodíka.

                                                                                 

Atóm ktorí získal jeden alebo viac elektrónov  ktoré obiehajú okolo jadra, získava záporne nabitý elektrický náboj a vzniká tak Negatívny iON pre naše zdravie velmi prospešný „Vzdušný Vitamín“.

Negatívny IÓN

Môže atmosféra niesť častice, ktoré nesú elektrinu?

O tom , že v atmosfére sú častice, ktoré nesú  elektrinu sa prvý krát v roku 1899 zmienili  vedci Hans Friedrich Geitel a Július Elster.

Neskôr tieto častice pomenoval Britský vedec Faraday ako “ Vzdušné Ióny

Samotné ľudské telo je obklopené iónmi a preto funkcia elektrónov vo vnútri a zvonka buniek má významný vplyv na naše zdravie.

Keď množstvo negatívnych zápornych iónov (NAI) obsiahnutých v jednom cm3 vdýchnutého vzduchu dosiahlo 5000 až 50000, posilní sa tým imunita tela.

Kde sa nachádzajú Záporné  Ióny?

Negatívne ióny sa vyskytujú prirodzene v prírode a nachádzajú sa na všetkých miestach, ktoré nám dodávajú vitalitu a energiu. Miesta, ktoré zlepšujú našu náladu, znižujú úroveň stresu, robia  nás zdravšími, silnejšími, mladšími a plnia nás energiou len tým, že sme tam.

Nachádzajú sa hojne v blízkosti vodopádov, v lesoch, pri oceáne,  v jaskyniach a vysoko v horách. Tieto miesta sú prírodnými zdrojmi negatívnych iónov. Záporné ióny pomáhajú našim bunkám efektívnejšie fungovať  a ľahšie nás  zbavujú odpadových produktov.

Ako posiľňujú Záporné Ióny naše zdravie?

Posilňujú funkciu autonómnych nervov, zlepšujú priepustnosť prototypov plazmatických membrán bunky. (zlepšuje metabolizmus).  Mitochondria, sa môže nazývať aj energetickým domom bunky. Živé organizmy využívajú jedlo a kyslík na výrobu energie v procese nazyvanom bunkové dýchanie. Väčšina bunkového dýchania sa uskutočnuje vo vnútri mitochondrií. Výrazne napomáhajú k regenerácii organizmu

Lenardov efekt

Značný počet záporných íonov sa nachádza v blízkosti vodopádov a pri  morskom pobreží.

Pri prudkom náraze vodnej kvapky na prekážku dochádza k tvorbe záporných íonov  (NAI) oddelovaním malých častíc z povrchu vody. Cela hmota vody ostáva kladne nabitá, zatial čo malé oddelené častice sú záporne nabité.

Lenardov efekt sa nazýval aj elektrifikácia rozprašovaním a prvý krát ho systematicky študoval Philipp Lenard,  ktorý získal Nobelovú cenu za fyziku v roku 1905 za výskum katódových lúčov.

Rôzne štúdie poukazujú aj na to, že záporne vzduchové iony (NAI) vytvorené pôsobením vzájomného zrážania kvapiek vody, alebo takzvaného efektu strihu vody majú väčší efekt na regeneráciu ľudského tela a zároveň aj dlhší účinok, ako záporné iony ktoré vznikajú bez pôsobenia vody, napr : koronovým výbojom.

Nanzandoh Medical Clinic publikovala výsledky svojho výskumu v tejto oblasti, ktorý ukázal, že negatívna iónová terapia bola účinná pri liečbe vysokého krvného tlaku, reumatoidnej artritídy, dny, hučania v ušiach, nervových porúch, dýchacích ciest a tráviaceho ústrojenstva, štítnej žľazy a kožných problémov.

Mnoho lekárov v Japonsku študovalo účinky zníženého počtu negatívnych iónov v životnom prostredí a účinky na ľudské telo. Zistili, že nízke hladiny záporných iónov v atmosfére vedú k potlačeniu imunitného systému, nervového systému a tráviacej funkcie.

Je však dôležité si uvedomiť, že tieto teórie nie sú úplne preukázané a že vplyv negatívnych iónov na naše zdravie je stále predmetom výskumu.

Páčil sa Vám článok? 🤩 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 počet hlasov, priemer: 4,50 out of 5)

Loading...

 

Zdielaj: