Toto je ukážkový Blog na testovacie účely. Články postupne upravujeme
Energia pre zdravie s inováciami a vzdelaním k slobode

Úloha záporných iónov v ľudskom živote

Úloha záporných iónov  v ľudskom živote

V čistom vonkajšom vzduchu je niečo, čo nie je vo vzduchu obytných a všeobecne obývaných priestorov. Toto niečo predstavuje silný fyziologicky aktívny princíp, ktorý v našich domovoch, občianskych alebo priemyselných budovách so stojatým málo pohybujúcim sa vzduchom, ktorý nie je spojený s vonkajšou atmosférou, takmer chýba.

Život sa nevyvinul v mŕtvom, nehybnom prostredí, ale v úzkom spojení s energickým, životodarným a neustále sa meniacim svetom. Táto večná variabilita vonkajšieho sveta určila dynamiku biologických a fyziologických procesov prebiehajúcich vo vnútri živého organizmu v usporiadaných vzájomne prepojených vzťahoch.

Počas dlhého obdobia vývoja organického sveta boli živé organizmy vždy v úzkom kontakte s týmto prírodným faktorom, ktorý nielen sprevádza procesy života, ale tiež sa zjavne zúčastňuje na komplexných interakciách medzi vonkajším prostredím a organizmom a vykonáva prísne definované a životne dôležité funkcie. Aké sú tieto faktory obsiahnuté vo vonkajšom vzduchu a neprítomné alebo neaktívne vo vnútornom vzduchu?

V súčasnosti je možné konštatovať, že jeden z týchto faktorov, ktorý je pre človeka taký dôležitý a tak dlho unikal zornému poľu vedcov, bol identifikovaný. Je to atmosférická elektrina alebo presnejšie jej nosiče – ľahké ióny vzduchu, ktorých počet v jednotke objemu vzduchu vo vnútri obývaných priestorov je znížený na určité biologicky neaktívne minimum. Aeroionický nedostatok sa vyskytuje vo všetkých budovách bez výnimky v prítomnosti ľudí, a to aj pri dobrej ventilácii.

Živé organizmy na našej planéte sa objavili, vyvíjali sa a žili v ionizovanom prostredí – na vzduchu. Preto bude úplne logické predpokladať, že ionizácia vzduchu je jednou z podmienok normálneho rozvoja vysoko organizovaného života. V historickom pláne fylogenézy zohrávali prírodné ióny vzduchu obrovskú úlohu. Keď si človek postavil obydlia pre seba, zbavil sa normálneho ionizovaného vzduchu, zvrátil svoje prirodzené prostredie a dostal sa do konfliktu s povahou svojho organizmu.

Človek sa postupne odďaľuje od prírody, od prírodných podmienok, z vonkajšej do vnútornej atmosféry takmer hermeticky uzavretých domov z kameňa, betónu, železa, skla. Zbavil sa neustálej priamej komunikácie s čistým vonkajším ionizovaným vzduchom, so vzduchom hôr a morí, stepí a lúk.

Obyvatelia súčasných miest, tráviaci všetok svoj pracovný a voľný čas, to znamená 90 % svojho života v budovách, postupne strácajú svoje imunitné a biologické sily, deformujú si kostru, oslabujú svaly, privádzajú svoje tkanivá a orgány k dystrofickým, nezvratným zmenám a nakoniec privádzajú svoj organizmus do stavu zjavnej fyzickej degradácie. V doslovnom zmysle slova sa človek domestikoval, pripútal k svojmu domu, k svojim veciam. Táto domestikácia človeka bola sprevádzaná chorobami, krehkosťou, predčasným úmrtím.

Vonkajší vzduch je vždy viac-menej nasýtený ľahkými aeroiónami oboch polarít kvôli neustálemu rádioaktívnemu rozpadu látok v pôde a vode. Čistý vzduch lesov a polí obsahuje 700 – 1500 negatívnych aeroiónov na 1 cm³. Pri vodopádoch, na morskom pobreží počas vlnobitia, sa výrazne zvyšuje počet aeroiónov s negatívnou polaritou, niekedy dosahuje koncentráciu 50 – 100 tisíc na 1 cm³. V niektorých rekreačných – rehabilitačných oblastiach známych pre svoje blahodárne účinky na ľudský organizmus je počet negatívnych iónov výrazne vyšší ako priemer.

Opačný obraz v elektrickom režime vzduchu vidíme vo veľkých priemyselných mestách. Počet ľahkých aeroiónov so zápornou polaritou klesá na minimum, zatiaľ čo počet ťažkých aeroiónov sa zvyšuje. Tieto predstavujú tuhé alebo kvapalné častice, prevažne nabité pozitívnou elektrinou. Výskum tohto problému ukázal, že čím bližšie k priemyslu, tým nižšia je koncentrácia ľahkých iónov vzduchu, a tým vyššia je koncentrácia pseudo iónov; čím bližšie k zeleným plochám, tým vyššia je koncentrácia ľahkých iónov vzduchu a nižšia koncentrácia pseudo iónov.

Pozorovania preukázali úzky vzťah medzi elektrickým stavom vonkajšieho vzduchu, počtom a polaritou prírodných iónov vzduchu a stavom zdravia ľudí a zvierat. Táto závislosť sa ukázala byť významnejšia, ako sa dalo očakávať. Prejavuje sa nielen u chorých ľudí, ktorí sú veľmi citliví na javy vonkajšieho prostredia a najmä na zmeny v tomto prostredí, ale aj u zdravých ľudí. Celkový pocit, pozornosť, schopnosť pracovať, funkčný stav nervového systému, bolestivé pocity, krvný tlak, vzostupná kulminácia mnohých chorôb sú priamo závislé od koncentrácie a polarity aeroiónov.

Experimentálne sa zistilo, že vonkajší vzduch, ktorý preniká vzduchovými otvormi, oknami alebo vetracími kanálmi, stráca takmer polovicu svojich aeroiónov. Zostávajúca polovica iónov sa drží pri stenách, vybavení a týmto spôsobom je eliminovaná. Najnovšie metódy úpravy vzduchu, jeho čistenie, umývanie a filtrovanie ničia všetky aeroióny vonkajšieho vzduchu a robia vzduch biologicky mŕtvym. Vo vzduchu v stavbách zostáva určité neredukovateľné minimum aeroiónov, ktoré sa tvoria pod vplyvom rádioaktívneho rozkladu látok na stenách (kamene, tehly, omietky, farby atď.). Deštrukcia aeroiónov vo vzduchu v priestoroch je obzvlášť rýchla, ak sa v nich nachádzajú ľudia, pretože dýchanie človeka je zdrojom uvoľnenia veľkého počtu pseudo iónov s určitou prevahou pozitívnych.

Štúdie ukázali, že človek pri jednom výdychu uvoľní stovky miliónov pseudo iónov vzduchu z pľúc, ktoré sa hromadia vo vzduchu obývacej izby v priamom pomere k počtu prítomných ľudí a času, ktorý strávia v tejto miestnosti. Čo je to elektrický odpad? Do okolitého priestoru vydychujeme nielen oxid uhličitý a vodnú paru, ale aj prchavé látky, ktoré sú konečným produktom komplexných biochemických procesov, ktoré sa v organizme vyskytujú. Experimenty preukázali škodlivosť tohto odpadu.

Odchádzajúc z pľúc v elektricky aktívnej forme tieto látky vytvárajú vo vzduchu v miestnosti stály aerosól, ktorý prítomní znovu a znovu vdychujú a postupne sa trávia svojimi vlastnými sekrétmi. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že zvýšené potenie, bolesť hlavy, nevoľnosť, slabosť, strata pozornosti atď., sa objavuje dlho predtým, ako sa vo vzduchu objaví toxický prah oxidu uhličitého. Prevládanie pozitívneho elektrického náboja vo vydýchanom vzduchu, zdá sa, vytvára pocit dusenia.

Experimentálne sa preukázalo, že pozitívne ióny vzduchu brzdia výmenu pľúcneho plynu. Tieto ióny vzduchu sa ľahko pripájajú k sebe a neutralizujú malé minimum ľahkých negatívnych aeroiónov, ktoré sa tvoria pod vplyvom rádioaktívneho rozpadu niektorých stavebných materiálov, a tak sa elektrický režim vzduchu v miestnosti stáva biologicky horším a pre človeka čoraz škodlivejším. Experimentálne sa zistilo, že vzdušné ióny s pozitívnou polaritou majú nepriaznivý vplyv na organizmus, najmä na vyčerpaný a oslabený chorobou. Mechanické vetranie alebo kondicionovanie iba v malej miere uvoľňuje vzduch od elektrizovaného respiračného aerosólu.

Tieto experimenty umožnili ostro zvýrazniť význam problému aeroionifikácie obývaných priestorov. V skutočnosti môže byť každý uzavretý priestor, aj keď je správne vetraný, považovaný za komoru s filtrovaným vzduchom, zbavený optimálnej koncentrácie negatívnych aeroiónov a nasýtený organickým odpadom – ťažké aeroióny prevažne pozitívnej polarity sa musia považovať za fyziologicky škodlivé pre organizmus.

Vedci a stavitelia musia vyriešiť technický problém umelej reprodukcie fyziologicky prospešného elektrického režimu vzduchu vo vnútri obývaných priestorov, ktorý by neutralizoval všetky elektrické náboje vydychované z pľúc a vytvoril potrebný optimálny počet negatívnych aeroiónov. Od konca roku 1937 sa v špeciálnych laboratóriách v Moskve a Leningrade riešilo množstvo problémov s aeroionifikáciou. Bola preukázaná jej mimoriadna dôležitosť. Ak ióny vzduchu vyvolávajú taký priaznivý účinok na organizmus, potom by sa malo skúmať, ako bude na zvieratá pôsobiť čistý vzduch zbavený všetkých iónov vzduchu. Na uskutočnenie týchto štúdií sa skonštruovali uzavreté sklenené komory s takým prísunom potravy a vody, pri ktorej do týchto komôr neprenikla žiadna molekula vonkajšieho vzduchu. Vzduch prešiel iba cez „prívodné a výfukové vetranie“ – cez sklenené trubice s použitím trvalo fungujúceho špeciálneho výfukového čerpadla. Časť komôr bola použitá na experimenty, časť na kontrolu. Experimentálne komory sa líšili od kontrolných komôr iba v tom, že sa do trubice zavádzajúcej do komory vkladal určitý voľný vatový tampón určitej hrúbky. Predtým sa zistilo, že vatový tampón danej hrúbky absorbuje všetky ľahké a ťažké aeroióny vonkajšieho vzduchu bez zmeny chemického zloženia.

Výsledky týchto štúdií je možné v krátkosti zhrnúť takto: atmosférický vzduch bez akýchkoľvek aeroiónov spôsobil zvieratám vážne choroby a potom po určitom čase k smrti, s prudkými deštruktívnymi zmenami v životne dôležitých orgánoch a tkanivách. Z toho vyplýva, že ióny vonkajšieho vzduchu sú faktorom nevyhnutným pre život vyšších organizmov.

Umelá ionizácia vzduchu

Ionizátory vzduchu môžu situáciu zmeniť k lepšiemu. Umelá ionizácia zameraná na produkciu ľahkých negatívnych iónov obnovuje aeroionické zloženie vzduchu priaznivé pre ľudské zdravie Jednou z hlavných aplikácií ionizátorov je ich použitie na odstránenie elektrostatických nábojov.

Najznámejším ionizačným zariadením bola lampa Čiževského vyvinutá v 30. rokoch. Toto zariadenie si však vyžaduje nevyhnutne kvalifikovaný servis a môže sa používať iba na krátkodobú expozíciu pod dohľadom lekára v zdravotníckych zariadeniach. Takéto požiadavky sa týkajú vlastností zariadenia generujúceho unipolárne negatívne ióny vzduchu. Lampa Čiževského sa dá použiť na liečbu alebo prevenciu raz alebo dvakrát denne po dobu 15 až 20 minút, nie viac. Použitie zariadení generujúcich vzdušné ióny rovnakej polarity vedie k akumulácii statickej elektriny na všetkých predmetoch v miestnosti, na stenách a na ľuďoch. A môže viesť k zlyhaniu elektronických zariadení. Na použitie v každodennom živote sa odporúča bipolárna ionizácia.

Posledné vedecké štúdie v oblasti aeroionoterapie ukázali, že je oveľa efektívnejšie používať bipolárnu ionizáciu, keď ionizačné zariadenie generuje negatívne aj pozitívne aeroióny. Takéto ionizátory, nazývané bipolárne, sú navrhnuté na nepretržité používanie. Vytvorené kladné ióny vzduchu neutralizujú náboj nahromadený počas vytvárania záporných iónov, a tým sa kompenzujú všetky nevýhody unipolárnej ionizácie.

Pomer pozitívnych a negatívnych iónov generovaných bipolárnym zariadením je čo najbližšie k prirodzenému pomeru a pohybuje sa od 0,75 do 1. Vplyv ľahkých pozitívnych iónov vzduchu nebol študovaný ako negatívny, ale je známe, že v prírode vždy existuje o niečo viac pozitívnejších iónov ako negatívnych, približne o 10 – 15 %.

Zdielaj:

Vložiť komentár