Toto je ukážkový Blog na testovacie účely. Články postupne upravujeme
Energia pre zdravie s inováciami a vzdelaním k slobode

Zoznámte sa s ChatGPT

Čo je ChatGPT ?

ChatGPT je jazykový model chatbota vyvinutý spoločnosťou OpenAI založený na GPT-3.5. Má pozoruhodnú schopnosť komunikovať formou dialógu a poskytnúť Vám odpoveď, takmer na čokoľvek, čo od neho očakávate.

ChatGPT, vyvinula spoločnosť OpenAI. AI chatbot je umelá inteligencia, ktorá dokáže odpovedať na akúkoľvek otázku, ktorú máte. Je to, ako keby bol Google človek, s ktorým by ste sa mohli neformálne porozprávať.

Ako bol ChatGPT vyškolený?

GPT-3.5 bol vyškolený na obrovských množstvách údajov o kóde a informáciách z internetu, vrátane zdrojov ako napr diskusie na Reddite, aby sa ChatGPT naučil dialóg ako získať ľudský štýl odpovedania.

ChatGPT bol tiež vyškolený použitím ľudskéj spätnej väzby (technika nazývaná Reinforcement Learning with Human Feedback), takže AI sa naučilo to, čo ľudia očakávajú, keď sa pýtajú na otázky. Vyškolenie LLM týmto spôsobom je revolučné, pretože presahuje školenie LLM na predpovedanie ďalšieho slova.

V marci 2022 bol publikovaný výskumný článok s názvom Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback, ktorý vysvetľuje, prečo je to prelomový prístup:

“ Táto práca je motivovaná naším cieľom zvýšiť pozitívny vplyv veľkých jazykových modelov vyškolením ich robiť to, čo ľudia chcú, aby robili „

To, čo odlišuje ChatGPT od jednoduchého chatbotu, je to, že bol špeciálne vyškolený na pochopenie ľudského zámeru v otázke a poskytovanie užitočnej, pravdivej a neškodnej informácie.

Predvoleným spôsobom jazykové modely optimalizujú cieľ predpovedania ďalšieho slova, čo je to, čo chceme, aby tieto modely robili.

Naše výsledky naznačujú a sľubujú, že v budúcnosti sa budú stavať jazykové modely ešte viac užitočnejšie, pravdivé a bezpečnejšie.

Zdielaj:

Vložiť komentár